Računovodstvo

Upravljačko

Planiranje, budžetiranje i kontrola

Strateško planiranje

Budžetiranje (vrste budžeta i alternativni pristupi budžetiranju)

Standardni troškovi

Uloga i značaj standardnih troškova

Odstupanja od standardnih troškova

Donošenje odluka na osnovu standardnih troškova

Marginalni troškovi i CVP analiza

Koncept marginalnih troškova

CVP analiza i odlučivanje na osnovu marginalnih troškova

Investiranje i analiza rizika

Pojam i metode ocene investicionih projekata

Investiciono odlučivanje u uslovima rizika

Racio analiza

Racija profitabilnosti

Racija solventnosti

Racija investiranja

Predmet za racunovođe i top menadžment

Kurs računovodstva

Šta je to računovodstvo?

Može se definisati kao „veština beleženja, razvrstavanja, skraćenog prikazivanja i interpretiranja  poslovnih događaja izraženih u novčanom obliku.

Takođe, možemo reći da ga povezano opisuju tri sledeće grupe:

  1. Prikupljanje, obrada i prezentovanje računovodstvenih informacija,
  2. Informacije se odnose na poslovanje kompanije i
  3. Informacije su usmerene zainteresovanim korisnicima.

Susreću se različita mišljenja o tome šta je računovodstvo, odnosno šta ono sve obuhvata.

Neki ga poistovećuju pod imenom knjigovodstvo i smatraju da naziv knjigovodstvo potiče od vođenja knjiga, a računovodstvo od vođenja računa (matematika), što je u osnovi isto.

Računovodstvo FON

Računovodstveni proces, pre svega, usmeren je na finansijsko (računovodstvo fon) čiji su

finalni proizvod finansijski izveštaji. Međutim, posmatrano s aspekta korisnika i s aspekta poslovanja, razlikuju

se sledeće vrste računovodstva:

  • Računovodstvo fon, (Finansijsko),
  • Računovodstvo troškova
  • Upravljačko računovodstvo

Računovodstvo fon može se opisati kao „računovodstveni sistem koji obezbeđuje

kvantitativne informacije koje su potrebne prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za eksterne korisnike kao na primer kontrole – Poreska uprava i drugi.“

Suprotno tome, upravljačko računovodstvo predstavlja „računovodstveni sistem koji obezbeđuje

informacije za menadžere, preduzetnike koje su im potrebne u procesu planiranja i kontrole.

Računovodstvo

Finansijsko

Loyalty popust i popust na paket časova za kolokvijume Ili polaganje ispita

Finansijsko računovodstvo obuhvata:

Osnove knjiženja

Sticanje znanja o osnovama racunovodstva

Dvojno knjigovodstvo

Časovi računovodstva

Kurs računovodstva

Kurs računovodstva LunaEduka centra osmišljen je sa ciljem da na najjednostavniji način približimo materiju i pomognemo u ostvarenju ciljeva naših polaznika iz oblasti Finansijskog i Upravljačkog računovodstva.

Ako je neki od vaših ciljeva polaganje ispita, kolokvijuma, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, naš kurs računovodstva je pravi izbor za vas.

Kurs računovodstva je predviđen polaznicima studentima, srednjoškolcima i onima kojima je potrebna dokvalifikacija ili prekvalifikacija iz oblasti računovodstva.

U tom procesu konkretno je neophodno prvenstveno savladati  računovodstvo Fon.

Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo koje danas radimo naziva se dvojno jer knjižimo paralelno u glavne knjige takozvana T-konta i dnevnik finansijskog računovodstva i na posletku u neki progaram na kompjuteru.

Knjiženje kroz dnevnik i glavnu knjigu su samo dva različita prikaza, jedne te iste promene tj. dešavanja u preduzeću.

Knjižimo svaku poslovnu promenu. 

Knjigovođa ili poslovođa ili preduzetnik vodi knjige za svoj dug i za svoj račun ili račun svog klijenta (neki preduzetnik).

Ovde ćemo malo o osnovnim pojmovima:

Glavna knjiga to su T-konta u obliku slova T, knjižimo po šiframa iz kontnog okvira. Knjižimo svaku karticu posebno tj. svaku stavku npr. Materijal – tu na jednom T-kontu možemo videti ulaz-izlaz materijala.

Dnevnik – tu  knjižimo po datumima sva konta tj. šifre u jednom polju koje su vezane za jednu promenu npr. tu imamo materijal i dobavljače, odstupanja od planske cene… Sve obuhvata ta jedna promena.

Dok bi smo na konta to morali posebno tražiti i povezivati.

Konta su super kada nekoga zanima samo šta se dešava sa npr. tekućim računom tada ima uvid u isključivo promene tekućeg računa.

Časovi knjigovodstva

Časovi knjigovodstva tj. računovodstva osmišljeni su tako da se prvi čas pristupa proceni predznanja radi lakšeg prilagođavanja materije.

Zatim se formira plan pohađanja časova, kursa.

Kursevi knjigovodstva kod nas su mogući i takođe postoji mogućnost za izdavanje sertifikata.

Minimax je najkorisniji program za vođenje knjigovodstvenih promena, to je naša preporuka ali moram da napomenem da se obuka kod nas ne zasniva na savladavanju niti korišćenju programa na kompjuteru. Mi pomažemo u savladavanju osnova računovodstva, Fon, dalje upravljačkog knjigovodstva i manuelnog knjiženja promena.

Takođe radimo pripreme učenika i studenata za polaganje ispita.

Kursevi upravljačkog računovodstva za naše buduće menadžere.

Materijal za rad/iznajmljivanje sa detaljnim  pojašnjenjima svake promene i našom asistencijom 24/7  možete ih pronaći u meniju na našem sajtu pod stavkom materijali za rad.

Zadaci su sledeći: preduzeće Sava, Zadatak za ispit sa Gubitkom, zadatak za ispit sa dobitkom, AVR i PVR, ispitni primeri za VPŠ, Primer POGONSKOG knjigovodstva, preduzeće Promet, Simpolon, Utvrđivanje gubitka, Metodi amortizacije, Geometrijska degresija, Utvrđivanje dobitka i drugi…

Nakon uplate na naš žiro račun, rezervišite željeni termin kroz aplikaciju. U roku 24h biće vam poslata potvrda termina u vidu SMS poruke.

Informacije

© 2021 LunaEduka. Sva prava zadržana.