Matematika

Poslovna/Ekonomska

Loyalty popust i popust na paket časova za kolokvijume Ili polaganje ispita

Časovi matematike:

Poslovna matematika

Finansijska matematika

Matematički zadaci

Šta je to matematika?

Matematika je nauka koja je nastala izučavanjem figura i računanjem pomoću brojeva. Ne postoji opšteprihvaćena definicija matematike i u današnje vreme bi matematika mogla da se opiše kao nauka koja proučava strukture koje sama stvara ili koje potiču iz drugih nauka, najčešće fizike, ali i iz drugih prirodnih i društvenih nauka, i opisuje osobine tih struktura.

Neke od oblasti i lekcija iz matematike

Determinante i matrice

Funkcije

  • Funkcije dobiti
  • Funkcije troškova
  • Funkcije tražnje

Finansijska matematika

  • Zajmovi
  • Anuiteti
  • Amortizacija kredita

Časovi matematike

LunaEduka centar se bavi oblastima vezanim za Poslovnu matematiku, finansijsku matematiku i Ekonomsku matematiku, i naši predavači sa dugogodišnjim iskustvom prilagođavaju metode potrebama svakog našeg polaznika.

Časovi matematike su prvenstveno zasnovani na proceni predznanja i sposobnosti razumevanja materije kod  svakog studenta radi dogovora i lakšeg prilagođavanja materijala i metoda studentu ponaosob.

Ta procena se radi prvi čas ili u prvih par časova.

Naši časovi matematike i same prezentacije namenjene su srednjoškolcima, studentima i odraslima kojima je potrebna obuka Ili dodatno znanje.

Privatni časovi matematike

Zašto vam je ovo uopšte potrebno?

Funkcije i determinante, linearno programiranje – Potrebne su Gejming dizajnerima, web dizajnerima, dizajnerima animacja i animiranih filmova… Verovali ili ne. Metodama funkcije i determinante, linearno programiranje Vektori  su sastavni deo koje ozbiljni dizajneri moraju da savladaju, jer se sve animacije sastoje iz niza vektora – linija koje se pokreću i tako nastaje animacija.

Ekonomske funkcije i ekonomska matematika – Važna je za ekonomiste i menadžment, jer na taj način dolaze do informacija prihoda, dobitka i ostalih informacija neophodnih za odlučivanje poslovanja.

Finansijska matematika – potrebna je u bankama i koriste je službenici, a nije na odmet da i sami znamo da proračunamo kamate, glavnice, kredite na dugi rok i povrat na štednju.

Matematika za 1 razred srednje škole

Zadaci iz matematike

Zadaci iz matematike kojima ćemo se baviti su:

Determinante, matrice,  funkcije, ekonomske funkcije, finansijska matematika i drugi…

Zadaci koji su na našem sajtu za izajmljivanje uz detaljna pojašnjenja i asistenciju 24/7 u vidu kratkih poruka, komentara i pojašnjenja mogu se naći na našem sajtu u meniju, materijal za rad.

Zadaci iz matematike su sledeći: Uglavnom ispitni zadaci iz matematike za VPŠ, ispitni zadaci iz matematike za Ekonomski fakultet, Zajmovi, Anuiteti, amortizacija zajma, determinante, matrice, funkcije, integrali i drugi…

Evo neki od osnovnih pojmova i njihova značenja:

Anuitet-glavnica sa kamatom tj. jedna rata npr. kredita; Kvartal-obračun se vrši na svaka 3 meseca to je četiri obračuna godišnje, od Italijanske reči quatro; amortizacija-postepen otpis duga, polugodišnje na 6 meseci, Inverzna-obrnuta (naopačke); Faktorizacija-rastavljanje na činioce i izvlačenje zajedničkog.

Nakon uplate na naš žiro račun, rezervišite željeni termin kroz aplikaciju. U roku 24h biće vam poslata potvrda termina u vidu SMS poruke.

Informacije

© 2021 LunaEduka. Sva prava zadržana.